Tlumočení je oborem, ve kterém se tlumočník musí vcítit do myšlení hovořícího člověka a co nejvěrněji převést jeho mluvený projev do druhého jazyka. Věnuji se tlumočení už přes 20 let a mám mnoho zkušenosti se simultánním i konsekutivním tlumočením.

Simultánní tlumočení (nazývané také kabinové tlumočení) je zapotřebí na vícejazyčných konferencích a jednáních, kde posluchači mohou přednášku či projev poslouchat ve sluchátkách ve svém jazyce, konsekutivní tlumočení se používá při jednáních dvou (či více) partnerů, kdy tlumočník po menších úsecích tlumočí vyslechnutý text.

Mám mnohaletou zkušenost v obou způsobech tlumočení pro státní orgány, velké i malé firmy. Tlumočila jsem mnoho soudních jednání, obchodních jednání, prezentací, valných hromad i porad, stejně jako filmů a kulturních akcí.

Tlumočím konsekutivně i simultánně, „do ouška“ – pro dva účastníky nebo přes sluchátka i pro velký počet posluchačů (tzv. šepták).

Potřebujete-li zkušenou tlumočnici, zavolejte nebo pošlete mail, spojení je uvedeno na mé webové stránce pod „Kontakt“.