Ceny vycházejí z doporučených tarifů Jednoty tlumočníků a překladatelů, příplatky za rychlost a odbornost účtuji pouze u velmi náročných textů požadovaných za velmi krátkou dobu. Jiné příplatky neúčtuji. Protože cena by rozhodně neměla být jediným kritériem překladu, záměrně ji zde neuvádím. Mnoho let praxe, kdy překládám a tlumočím na plný úvazek, mi dávají za pravdu.

Cenu za překlad je možné vypočítat ze zdrojového či cílového jazyka, podle slov nebo normostran.

Cena za tlumočení je dána délkou a způsobem tlumočení (konsekutivní nebo simultánní) a je nutno ji vždy dojednat předem.