Základem veškerých překladů a tlumočení je absolutní důvěrnost. Žádné informace, které se dozvím během překládání a tlumočení, se nedostanou na veřejnost. Dohodu o utajení je samozřejmě možné kdykoliv podepsat, považuji ji ale za zcela zbytečnou, protože je samozřejmosti nic neprozradit a podepsaný papír nemůže případnému prozrazení zabránit.

Překlady i tlumočení provádím na základě písemné objednávky, kterou zašlete mailem, faktury vystavuji po ukončení akce nebo podle dohody s maximálně 14ti denní splatností.

Dodací lhůty – krátké texty (1-3 strany) do druhého dne, ostatní dle dohody, ale vždy rychle.
Fyzické převzetí a předání podkladů pro soudní ověření v Praze a blízkém okolí osobně, jinak poštou nebo naskenované e-mailem, poštou ověřené zpět odesílateli.