Potřebujete profesionální překlad? Pak jste se obrátili na správnou adresu.

Už přes 20 let se věnuji překladům právních, technických, obchodních a účetních textů z němčiny do češtiny nebo z češtiny do němčiny. Přeložila jsem mnoho smluv, nejrůznějších dohod, prohlášení v různých oborech lidské činnosti, speciální technické znalosti mám v oboru právo a stavebnictví.

Veškeré dokumenty mohu předat se soudním ověřením nebo bez něj, mohu Vám dodat vytištěný originál překladu nebo můžete překlad obdržet mailem či na CD.

Pracuji na počítači v programech Microsoft Office. Pokud pošlete soubor mailem nebo na CD v běžně upravitelném formátu, dostanete ho zpět se zachovaným formátem a s textem přeloženým do požadovaného jazyka.

U některých dokumentů možná budete potřebovat soudní ověření překladu. Protože jsem soudní tlumočnicí, ráda Vám překlady „s razítkem“ zajistím.